Proč se stát partnerem?

1.

Přispějete ke zvýšení digitálních dovedností ve společnosti pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci ČR.

2.

Rozšíříte povědomí o vašich vzdělávacích či jiných aktivitách. 

3.

Navážete nová partnerství s komunitou odborníků.  

Jaké jsou možnosti zapojení?

  • Uspořádat vzdělávací událost kdekoliv v České republice nebo online
  • Nabídnout exkurzi nebo den otevřených dveří ve Vaší organizaci
  • Poskytnout komunikační podporu - rozšířit informaci o Týdnu pro Digitální Česko do vaší komunity či na vašich kanálech
  • Uspořádat vlastní kulturní událost vztahující se k digitálnímu vzdělávání
  • … Fantazii se meze nekladou

Chcete se stát partnerem Týdne pro Digitální Česko? Napište nám na budoucnostjedigitalni@vlada.gov.cz

Týden pro Digitální Česko pořádá

 

 

Děkujeme všem partnerům druhého ročníku Týdne pro Digitální Česko

Zastoupení Evropské komise

Zastoupení Evropské komise v ČR je v kontaktu, komunikuje a spolupracuje s českou vládou, médii, občany a dalšími zúčastněnými stranami.

Přejít na web

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je ústřední orgán státní správy České republiky ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy.

Přejít na web

Národní Knihovna České republiky

NK ČR je státní příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Ministerstvo kultury ČR. NK ČR je centrem systému knihoven, vykonává koordinační, informační, vzdělávací, výzkumné a poradenské činnosti směrem k celé síti a spektru českých knihoven.

Přejít na web

junior.guru

Rozcestník a komunita pro začátečníky v programování. Zaměřuje se především na ty, kteří uvažují o změně kariéry a rekvalifikaci.

Přejít na web

Google a Google.org

Google.org se soustředí na aktivity a projekty, které napomáhají k řešení některých z největších výzev lidstva. 

Přejít na web 

OA a SŠP Veselí nad Moravou

Střední škola se zaměřením na informatiku, ekonomii, pedagogiku a strojírenství. 

Přejit na web

Eurocentrum a Europe Direct Jihlava

Eurocentrum EUROPE DIRECT Jihlava poskytuje obyvatelům Vysočiny informace o EU. Pořádáme také akce pro širokou veřejnost a pro školy.

Přejít na web

Europe Direct Klatovy a o.p.s. Úhlava

Nestátní nezisková organizace založená v roce 2001 v Klatovech, která nabízí vzdělávací aktivity pro děti a mládež, dospělé i seniory. 

Přejít na web

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Posláním zaměstnavatelského svazu je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.

Přejít na web

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj je vyšší územně samosprávný celek v České republice. Zdrojem dat kraje je datový portál Data KHK, který je centrálním datovým místem pro veřejnost.

Přejít na web

Aignos

Aignos z.s. je neziskový vzdělávací projekt zaměřený na téma umělé inteligence. Naší primární aktivitou jsou interaktivní workshopy pro základní a střední školy, pro firmy i pro širokou veřejnost.

Přejít na web

VOŠ a SPŠE Olomouc

SPŠ s 60-tiletou tradicí výuky elektrotechniky, nově rozšířená o oblasti IT, automatizace a telekomunikací. Nabízíme i maturitní studium na Technickém lyceu a pomaturitní studium na VOŠ v oboru Aplikace výpočetní techniky.

Přejít na web

Malá technická univerzita

Nezisková organizace, která se věnuje vzdělávání dětí a pedagogů v oblasti polytechnické a digitální gramotnosti.

Přejít na web

Nadace O2

Nadace přispívá k rozvoji vzdělanosti na všech úrovních. O2 Chytrá škola vzdělává a pomáhá pedagogům, rodičům a dětem lépe se zorientovat v příležitostech a nástrahách digitálního světa.

Přejít na web

JoTio

Náš tým zkušených odborníků nabízí skupinová nebo individuální školení pro všechny, kteří se chtějí naučit využívat potenciál Internetu věcí, a to ve svém každodenním životě nebo v rámci svého podnikání. 

Přejít na web

Ministerstvo práce a sociálních věcí

E-shop rekvalifikačních kurzů MPSV. Dotované kurzy vám vylepší profesní životopis, doplní znalosti pro kariérní růst a zvýší vaši cenu na trhu práce. MPSV za vás zaplatí 82 % až 100 % ceny kurzu do výše 50.000 Kč.

Přejít na web

Česko.Digital

Komunita špičkových specialistů z mnoha oborů od IT přes projektové řízení až po marketing, kteří chtějí ve svém volném čase pomáhat státu i nestátním organizacím, a měnit tak Česko k lepšímu

Přejít na web

Data4You - Coding Bootcamp

Coding Bootcamp Praha - Váš průvodce do světa programování a IT kariéry. Nabízíme intenzivní kurzy a podporu při dosažení vašich IT cílů. 

Přejít na web

Moudrá sovička

Jsme platformou pro spojení napříč generacemi a naší prioritou je aktivní zapojení seniorů do světa, ve kterém se technologie vyvíjejí ze dne na den. 

Přejít na web

Nadace Vodafone

Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobě vytvářet ekosystém společenských a sociálních inovací a změn, které využívají technologie ke zkvalitňování života lidí v České republice, zlepšují veřejný prostor a strategicky propojují osoby a komunity k veřejnému prospěchu. 

Přejít na web

Elpida

Vytváříme příležitosti pro aktivní a naplněné stárnutí a provázíme seniory náročnými životními situacemi. Provozujeme dvě vzdělávací a kulturní centra pro seniory z celé Prahy, nabízíme program on-line, bezplatnou telefonickou Linku seniorů a další.

Přejít na web

NPI a DigiKoalice

Jsme jedinečná platforma Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu ČR, která propojuje svět škol a ICT v digitálním vzdělávání se zaměřením na rozvoj digitálních dovedností dětí i dospělých.

Přejít na web

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V oblasti školního vzdělávání se MŠMT zaměřuje především na digitalizaci vzdělávání a posílení takzvaného well-beingu žáků i učitelů, na zamezení předčasných odchodů ze vzdělávání a na podporu otevřeného a kvalitního vzdělávání.

Přejít na web

Sdružení knihoven SDRUK

Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů.

Přejít na web

prg.ai

Usilujeme o výchovu nových AI talentů na různých stupních vzdělávání, od výuky umělé inteligence na středních a vysokých školách po zvyšování kvalifikace zaměstnanců a veřejnosti.

Přejít na web

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v ČR, má deset fakult a dlouhodobě se umisťuje v žebříčcích nejlepších světových univerzit. Spojuje vysoké nároky na původní výzkum se systematickým úsilím o vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělání.

Přejít na web

Replug me

Jsme tým psychologů a sociologů, kterým záleží na tom, aby si lidé udrželi od technologií odstup a neztráceli se v online světě. Vedeme lidi ke zdravému vztahu k technologiím i sobě samým.

Přejít na web

GUG.cz

Jsme komunita lidí a hoříme pro stejnou věc: sdílet a předávat dovednosti v nových technologiích. Pořádáme akce a sdílíme, co umíme my a naši přednášející.

Přejít na web

ALZA

Alza je největší internetový obchodník, uznávaný lídr a inovátor v oblasti internetového prodeje v Česku a na Slovensku. Byznysové aktivity se od roku 2014 rozšířily do dalších zemí EU.

Přejít na web

Digitální a informační agentura

DIA přináší dlouho potřebné zaměření na digitální transformaci státu. Díky koncentraci expertů a talentu dokáže přinést zlepšení rychleji než dosavadní rozdrobené agendy mezi ministerstvy.

Přejít na web

CZ.NIC

Cílem sdružení CZ.NIC je podpora projektů prospěšných pro internetovou komunitu. Vedle správy domény .CZ vyvíjí například aplikaci Datovka, provozuje Safer Internet Centrum ČR nebo Akademii CZ.NIC.

Přejít na web

 

E-bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. 

Přejít na web

Technologická gramotnost

Představujeme technologie, které hýbou světem. Organizujeme Technologickou olympiádu.

Přejít na web

Kraje pro bezpečný internet

Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

Přejít na web

Moravskoslezské inovační centrum

MSIC je regionální inovační agentura zaměřená na podporu rozvoje inovačního ekosystému MSK, akceleraci start-upů, poskytování koučinkových a mentoringových služeb MSP např. v strategického řízení, digitalizace, udržitelnosti apod.

Přejít na web

O děti postaráno z.s.

O děti postaráno je nezisková organizace, která se věnuje slaďování rodiny a práce. Pro rodiče, pro matky. Komplexně. Od hlídání, tréninků, osvěty po psychologickou podporu. 

Přejít na web

Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti.

Přejít na web

CESNET

CESNET je sdružení vysokých škol a AV ČR, které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a nabízející širokou škálu služeb.

Přejít na web

Nauč mě IT

Klademe si za cíl pomoci komukoliv získat dovednosti a znalosti vhodné pro práci v IT. To vše bez časových limitací a za cenu dostupnou pro každého.

Přejít na web

42 Prague

42 Prague je škola programování. Postavili jsme se tradičnímu výukovému modelu a poskytujeme vzdělání na nejvyšší úrovni v oboru. Zadarmo, bez učitelů, tříd i učebnic.

Přejít na web

Czech Green Finance Institute z.ú.

Klademe důraz na integraci ekonomiky s udržitelností a využívání digitálních technologií. Věříme, že osvěta a informovanost společnosti jsou klíčem ke stabilnímu růstu.

Přejít na web

 

Boston Consulting Group

Boston Consulting Group spolupracuje s vedoucími představiteli byznysu a veřejné sféry na řešení jejich nejpalčivějších problémů a pomáhá jim maximálně využít příležitosti, které se jim naskýtají. 

Přejít na web

Knihovna Karla Dvořáčka

Zřizovatelem knihovny je město Vyškov. Knihovna pořádá kulturní, vzdělávací a společenské akce. Jako pověřená knihovna také obsluhuje celkem 87 dalších knihoven.

Přejít na web

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce je kulturním srdcem našeho města. Podporuje vzdělávání, kulturu a komunitní setkávání. Nabízí bohatý výběr knih a služeb pro všechny věkové skupiny. Je místem pro poznání a inspiraci.

Přejít na web

Bobřík informatiky

Online soutěž pro testování znalostí a dovedností žáků ZŠ a SŠ v oblasti informatiky a informatického myšlení provozuje Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Přejít na web

Městská knihovna v Milevsku

Jsme obývák města otevřený všem. Komunitní a kulturní centrum. Místo, kde je lidem dobře. Naším posláním je probudit lásku ke knihám v malých i velkých. Poskytovat bezpečný prostor pro setkávání a sdílení. Propojovat.

Přejít na web

Městská knihovna Prostějov

Prostějovská knihovna nabízí různorodé výpůjční služby a pravidelně pořádá širokou škálu zábavných a vzdělávacích akcí pro všechny věkové skupiny. Svou činností podporuje a spojuje komunitu města a okolí.  

Přejít na web

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

SVK PK je krajská knihovna nabízející svým uživatelům pestrou škálu služeb. Kromě své hlavní činnosti funguje také jako vzdělávací a komunitní centrum regionu, její kulturní a společenské akce se těší velkému zájmu široké veřejnosti.

Přejít na web

Městská knihovna Tábor

Veřejná univerzální knihovna se čtyřmi pobočkami. Kromě půjčování knih a zajištění informačních služeb pořádá kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost a nabízí své prostory pro komunitní akce.

Přejít na web

Knihovna Ústeckého kraje

Knihovna Ústeckého kraje funguje od roku 1945. Jejím hlavním cílem je být pro čtenáře a návštěvníky spolehlivým průvodcem světem reality i fantazie a bezpečným místem, kam se budou rádi vracet.

Přejít na web

Kampus Hybernská

Projekt Univerzity Karlovy a Prahy propojuje kulturu, inovace, vědu a vzdělávání. Generujeme inovace všeho druhu za využíváme znalosti a kreativitu lidí v odpovědi na výzvy a příležitosti 21. století.

Přejít na web

 

Městská knihovna Ostrov

Poskytujeme absenční a prezenční výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby,  informační, reprografické a rešeršní služby, rezervaci dokumentů. Pořádáme kulturní akce pro školy a širokou veřejnost.

Přejit na web

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze je největší veřejná knihovna v hlavním městě Praze. Jde o otevřenou instituci, která nabízí přístup k beletrii i k literatuře naučné pro děti a dospělé. Ve fondu má CD s hudbou i mluveným slovem, DVD s českými i zahraničními filmy, dále mapy, noty, MP3, noviny a časopisy, grafiky a reprodukce. 

Přejít na web

Knihovna města Plzně

Knihovna města Plzně je veřejná univerzální knihovna působící na celém území města Plzně. Je kulturním, informačním a vzdělávacím centrem, dostupným pro všechny. Ústřední knihovna pro dospělé sídlí v přízemí ústřední budovy a zaměřuje své aktivity a knihovní fond na dospělé čtenáře.

Přejít na web

Univerzita Palackého v Olomouci

Rizika digitálních technologií pohledem expertů na online bezpečnost, prevence rizikového chování v online prostředí u dětí i dospělých. Prevence, edukace, výzkum, intervence.

Přejít na web

UPPER: Centrum kreativních průmyslů a podnikání

UPPER poskytuje poradenství a zázemí pro podnikání v oblasti kreativních průmyslů, slouží jako servisní středisko pro efektivní a integrovanou spolupráci s praxí a rozvoj Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Přejít na web

NTC Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní výzkumné centrum. Již od roku 2000 se věnujeme výzkumu a řešením pro pokročilé a kvantové materiály v oblastech ekologických zdrojů energie, chytrých dopravních prostředků a kvality lidského života i zdraví. 

Přejít na web

Archeologický informační systém České republiky

Posláním AIS CR je digitalizovat českou archeologii a nabízet služby a nástroje, které usnadní přístup k archeologickému kulturnímu dědictví odborné i laické veřejnosti.

Přejít na web

PyLadies

PyLadies jsou (mezinárodní) komunita, která se snaží přiblížit IT ženám a ženy k IT a světu open source technologií. K tomu využívá programovací jazyk Python, který je perfektní pro výukové účely a zároveň je po něm velká poptávka na trhu práce. 

Přejít na web

Vysoká škola evropských a regionálních studií

VŠERS je soukromá vysoká škola působící v Českých Budějovicích (Jihočeský kraj) a Příbrami (Středočeský kraj). Svými studijními programy je zaměřena na vzdělávání pracovníků IZS a veřejné správy.

Přejít na web

Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

Přejít na web

Univerzita Tomáše Bati

Propojení ekonomických teorií, setkávání s významnými osobnostmi a úzká spolupráce s praxí vytváří jedinečnou hodnotu studia na Fakultě managementu a ekonomiky (FaME) a přináší studentům kvalitní ekonomické vzdělání, které odpovídá požadavkům dnešní doby. 

Přejít na web

CEITEC Vysoké učení technické v Brně

CEITEC Vysoké učení technické je špičkovou výzkumnou infrastrukturou s unikátním vybavením a podmínkami pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů a kybernetiky.

Přejít na web

Europe Direct Brno

Celoevropská síť s pobočkami v každém členském státě, která působí jako prostředník mezi EU a jejími občany v regionech. Cílem Informačních center Europe Direct je informovat o aktuálním dění v Evropské unii.

Přejít na web

Red Hat

Red Hat je předním světovým poskytovatelem open source řešení pro enterprise, který - díky spolupráci s komunitami - poskytuje spolehlivé a výkonné technologie jako Linux, hybridní cloud, kontejnery a Kubernetes.

Přejít na web

T-Mobile Czech Republic

T-Mobile je se 6,4 miliony zákazníky největší mobilní operátor v ČR. Svou 5G sítí pokrývá 61 % populace a dlouhodobě se zaměřuje také na budování a rozvoj optické infrastruktury. 

Přejít na web

 

AI dětem

AI dětem je nezisková iniciativa složená z pedagogů, metodiků a expertů z oblasti umělé inteligence (AI). Pomáháme pedagogům a vedením škol porozumět umělé inteligenci v kontextu našeho světa.

Přejít na web

Infra

Vzdělávací instituce, vydavatelství a nakladatelství se zaměřením na metodickou pomoc pedagogům, výuku, výchovu a rozvoj dětí předškolního a školního věku. Vzděláváme učitele, rodiče a děti.

Přejít na web

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum knihoven okresu Uherské Hradiště. Regionální funkce jsou hrazeny z prostředků Zlínského kraje. Knihovnu zřizuje město Uherské Hradiště. 

Přejít na web

Coders Lab CZ & SK

Jsme IT akademie. Naše komplexní kurzy připraví nováčky na konkrétní pozici v IT, podle které je každý kurz i pojmenován. Nejedná se o žádné ochutnávky různých jazyků a technologií. Naše kurzy jdou přímo k cíli, obsahují vše nezbytné a udělají z vás juniorního specialistu a získat práci v IT.

Přejít na web

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Vytváříme komunitu, jež sdílí a propaguje myšlenky udržitelného a zdravého životního stylu jednotlivce v každém věku, s důrazem na pohybové a sportovní aktivity.

Přejít na web

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

NÚKIB je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. 

Přejít na web

Krajská knihovna Karlovy Vary

KKKV je největší veřejnou knihovnou a moderním multifunkčním informačním centrem v Karlovarském kraji. Svými knihovnickými a informačními službami zajišťuje právo občanů na svobodný a neomezený přístup k informacím bez rozdílu.

Přejít na web

RUBIKON Centrum, z. ú.

Pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporujeme je v získání a udržení práce a bydlení, v řešení dluhů, v přijetí odpovědnosti za sebe a své činy i vůči rodině a okolí.

Přejít na web

Vysoká škola kreativní komunikace

VŠKK je vzdělávací instituce zaměřená na oblast kreativního a strategického marketingu, reklamy, PR a komunikace, vizuální a literární tvorby. Cílem je připravit studenty na kariéru v oblasti komunikace a marketingu tím, že kombinuje teorii s praxí a podporuje kreativní myšlení.

Přejít na web

Vodafone Czech Republic

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. V ČR poskytuje služby více než 4,5 milionu zákazníků, kterým poskytuje mobilní, fixní služby, televizní platformu, firemním zákazníkům navíc služby v oblasti digitalizace a Internetu věcí. 

Přejít na web

Inovační centrum Karlovarského kraje

Věříme v potenciál Karlovarského kraje. Tento potenciál chceme naplnit prostřednictvím podpory rozvoje podnikání a podnikatelského myšlení. Propojujeme lidi, firmy i instituce. 

Přejít na web

Amazon Web Services

AWS je nejrozsáhlejší a nejrozšířenější cloudovou nabídkou na světě. Miliony zákazníků - včetně nejrychleji rostoucích startupů, největších podniků a předních vládních agentur - důvěřují společnosti AWS,že jim zajistí výkon jejich infrastruktury, větší agilitu a nižší náklady.

Přejít na web

Městská knihovna Kladno

Knihovna pro celou rodinu. Městská knihovna Kladno byla zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační a další služby.

Přejít na web

European Projects and Management

EPMA je neziskovou organizací spoluzaloženou Krajem Vysočina v roce 2004 a jejím hlavním posláním je podpora rozvoje vyspělé, udržitelné a rovnoprávné společnosti založené na digitálních inovacích.

Přejít na web

Dům dětí a mládeže Praha 6

Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hl. m. Prahy. Poskytujeme služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých.

Přejít na web

Kudy z nudy

Jedním z projektů agentury CzechTourism, který pomáhá českým podnikatelům, je cestovní portál Kudyznudy.cz, který nabízí komplexní služby v oblasti cestování, ubytování a zážitkové turistiky.

Přejít na web

U.S. Commercial Service

U.S. Commercial Service, obchodní oddělení Velvyslanectví USA, je součástí Ministerstva obchodu USA. Zaměřuje na podporu amerického exportu a spolupráci s českými dovozci a investory. 

Přejít na web

nvias

Nvias podporuje inovativní vzdělávání a podnikavost. Naše programy a projekty posilují kreativitu, spolupráci, technické dovednosti a podnikatelský duch u mladých lidí. Jsme Nvias, jsme impuls k tvoření.

Přejít na web

Euractiv

Euractiv.cz je nezávislé zpravodajské médium. Víme, co hýbe Evropou a o jaká témata bychom se měli v ČR zajímat. Sledujeme přípravu evropských politik od samého začátku.

Přejít na web

Pedagogická fakulta UK

Úkolem fakulty je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, edukativní psychologii a didaktice resp. didaktikách různých oborů.

Přejít na web

Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta UJEP

Hlavním posláním je posilovat konkurenceschopnost Ústeckého kraje v oblasti nejmodernějších informačních technologií, a to jak výchovou nové generace IT odborníků a učitelů informatiky, tak aktivní spoluprací s klíčovými firmami v regionu a jeho okolí.

Přejít na web

Nadace České spořitelny

V naší Nadaci se zaměřujeme na děti a mladé lidi, ve kterých vidíme základ budoucí prosperity celé země. Proto u nich chceme vzděláváním rozvíjet takové znalosti, dovednosti a postoje, které budou přispívat k jejich větší nezávislosti, soběstačnosti a finančnímu zdraví.

Přejít na web

CzechInvest

CzechInvest je národní agenturou pro podporu podnikání a investic v České republice. Poskytuje specializované služby a organizuje odborné akce pro technologické a kreativní startupy, pro technologické inovativní firmy všech velikostí, pomáhá městům a krajům s ekonomickým rozvojem.

Přejít na web

API – Agentura pro podnikání a inovace

Státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená MPO ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Přejít na web

Eurocentrum Brno

Eurocentrum Brno je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie. Eurocentrum také pořádá tematické akce pro veřejnost či přednášky na evropská témata pro školy v Jihomoravském kraji.

Přejít na web

Mironet

Jeden z největších eshopů v České republice, šestinásobný držitel titulu shop roku a technologická firma zaměřující se na IT technologie pro školství a vzdělávání všeobecně.

Přejít na web

Mr. Cloud

Výrobce IT zařízení a poskytovatel cloudových služeb. Společnost se nově zaměřuje na vývoj technologií pro moderních školství a moderní formy vzdělávání. Součást Mironet group.

Přejít na web

Dataplex consulting

Technologická firma, konzultační společnost v oblasti digitalizace, e-commerce a moderních forem podnikání, poskytovatel cloudových služeb.

Přejít na web

Datatop

Vývojář software a dodavatel softwarových řešení v oblasti digitalizace se zaměřením na e-commerce, dodavatel řešení pro inteligentní domy.

Přejít na web

Nadační fond IT People

Nadační fond zaměřující se na rovný přístup k vzdělávání dětí, rozvoj digitálních kompetencí a podporu talentovaných dětí zejména při studiu technických oborů. Provozovatel projektu Počítače dětem.

Přejít na web

Technologická platforma IT People - IT pro vzdělávání a udržitelnost

Spolek právnických firem (firem a výzkumných organizací) zaměřující se na výzkum a vývoj technologií v oblastí informačních technologií, vzdělávání a udržitelnosti.

Přejít na web

Rise and Shine

Rise and Shine je platforma osobního rozvoje pořádající konference, workshopy či rozhovory, která si klade za cíl podpořit studenty, kteří na sobě chtějí pracovat a být úspěšní. Naší misí je otevřít jim dveře k sebepoznání a větší efektivitě, aby rostli jako lidé a dělali v životě to, co je bude naplňovat.

Přejít na web

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

SSPŠ je škola s unikátním přístupem ke vzdělávání a vysokým zapojením absolventů a studentů do chodu školy, s vlastním Coworkingovým centrem, Inkubátorem Start-upů, Mediálním domem Preslova apod. 

Přejít na web

Provozně ekonomická fakulta ČZU

Dlouhodobým cílem fakulty je poskytnout studentům vrcholné komplexní univerzitní vzdělání, které rozvíjí potenciál každého jedince v oblasti ekonomické, vědecké, tvůrčí, pedagogické, kulturní a sociální. To vše v duchu národních, demokratických a humanitních tradic.

Přejít na web

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je vrcholný orgán samosprávy hlavního města ČR. Je odpovědný za širokou škálu veřejných služeb a správních úkolů, včetně územního plánování, dopravy, školství, kultury a mnoha dalších oblastí. 

Přejít na web 

Ámos Vision

ÁMOS je jedinečný informační portál, který posouvá komunikaci se žáky na novou úroveň. Vstupte do světa 21. století, kdy vám technologie pomáhá ulehčit vaši práci, zrychlit komunikaci, šetřit tisk a spotřebu papíru.

Přejít na web

Ústav státu a práva AV ČR

Ústav státu a práva Akademie věd České republiky je nejstarším střediskem právního bádání mimouniverzitního typu v České republice. Ústav uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky.

Přejít na web

Generace AI

Projekt #GeneraceAI jsme vytvořili, abychom podpořili adopci umělé inteligence do naší společnosti. Naše snaha není pouze poskytnout informace, ale především podpořit učitele, aby mohli žáky touto technologickou revolucí dobře provést.

Přejít na web

Můžeme si u vás uložit cookies?

Co že to znamená? Cookies jsou malé datové soubory, které slouží např. k tomu, aby si web pamatoval vaše nastavení a to, co vás zajímá, nebo abychom jej zlepšovali. Pro ukládání různých typů cookies od vás potřebujeme souhlas. Web bude fungovat i bez souhlasu, s ním ale o něco lépe. Více informací.